Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

česká verze     english version   contact


Pro větší přehlednost jsou jednotlivé sbírky NPGZM zařazeny do 5 skupin (VI, BA, FU, AL, AN) podle organismů. Obsahuje-li sbírka různé typy organismů, je zařazena ve více skupinách. Toto zařazení jednotlivých sbírek je dále využíváno jak v menu tak i v databázi NPGZM.

Následující seznam sbírek je zároveň i seznamem akronymů sbírek, pomocí kterých je na sbírky odkazováno.
Seznam sbírek
Sbírka fytopatogenních virů (VURV–V) - VI
Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV–B) - BA
Sbírka zemědělsky významných hub (VURV–F) - FU
Sbírka půdních bakterií (VURV–R) - BA
Sbírka biotrofních hub (VURV–A) - FU
Sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin, (VURV–E) - AN
Chovy skladištního hmyzu a roztočů (VURV–S) - AN
Sbírka jedlých a léčivých makromycetů (VURV–M) - FU
Sbírka pivovarských mikroorganismů (RIBM) - BA, (RIBM) - FU
Sbírka kultur hub (CCF) - FU
Sbírka virů okrasných rostlin (SVOR) - VI
Česká sbírka fytopatogenních oomycetů (CCPO) - FU
Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů (RIFIS) - BA, (RIFIS) - FU
Sbírka kultur basidiomycetů (CCBAS) - FU
Sbírka patogenů chmele (SPCH) - VI, (SPCH) - FU
Sbírka patogenních virů ovocných dřevin (CFVS) - VI
Sbírka fytopatogenních mikroorganismů UPOC (UPOC-VIR-FLO) - VI, (UPOC-FUN) - FU, (UPOC-ALG-CYA) - AL
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM) - VI, (CAPM) - BA
Sbírka fytopatogenních virů brambor (VIRUBRA) - VI
Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora® (CCDM) - BA, (CCDM) - FU
Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů (CCDBC) - BA, (CCDBC) - FU
Česká sbírka mikroorganismů (CCM) - BA, (CCM) - FU