Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

česká verze     english version   kontakt
Koordinační pracoviště NPGZM - pověřená osoba:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  (VÚRV)
Drnovská 507
161 06 Praha – Ruzyně

Ředitel VÚRV,v.v.i. a statutární zástupce pověřené osoby:    RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Koordinátor NPGZM:     Ing. Petr Komínek Ph.D.
Tel.: +420 702 087 653
e-mail: kominek@vurv.cz