VURV_color.jpg

Agrometeorological station, Crop Research Institute Prague

Agrometeorologická stanice, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
denní graf meteorologických údajů   meteorologické údaje pro požadované období

 
Aktuální údaje jsou generovány po 6.hodinách
(pro aktualizaci je nutno kliknout na ikonu "obnovit")

bližší informace I.T.Prášil


Copyright (c) 2003 Research Institute of Crop Production.