VURV_color.jpg

Agrometeorological station, Crop Research Institute Prague

Agrometeorologická stanice, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
týdenní graf meteorologických údajů   meteorologické údaje pro požadované období

 
Aktualní údaje jsou generovány po 15.minutách
(pro aktualizaci je nutno kliknout na ikonu "obnovit")

bližší informace I.T.Prášil


Copyright (c) 2003 Research Institute of Crop Production.