Viruses+Phytoplasmas


CollectionSbírka fytopatogenních virů (VURV-V)
 Ing. Jana Brožová, Ph.D.
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailbrozova@vurv.cz
Linkhttps://www.microbes.cz/viruses%20phytoplasmas.html#VURV-V

Isolate numberVURV-V 56
Virus nameTurnip yellows virus
Virus typePlant
Nucleic acid typeRNA
Virus name abbreviationTuYV
Former name(s)Beet western yellows virus
GenusPolerovirus
FamilyLuteoviridae
Nomencl. statusPathotype
Host organismSinapis arvensis
DiseaseTurnip yellows
Propagation hostSinapis arvensis
Preservation remarkslive plants
Isolated byIng. Lucie Slavíková - Holcová
Isolated in (year)2018
Determined byIng. Zuzana Červená
Determined in (year)2018
DepositorIng. Lucie Slavíková - Holcová
Deposited in (year)2018
Geographic originZlonice, Kladno department, CR
LiteratureIbrahim, E.; Rychlá, A.; Alquicer, G.; Slavíková, L.; Peng, Q.; Klíma, M.; Vrbovský, V.; Trebicki, P.; Kundu, J.K. Evaluation of Resistance of Oilseed Rape Genotypes to Turnip Yellows Virus. Plants 2023, 12, 2501. https://doi.org/10.3390/
Slavíková L., Ibrahim E., Alquicer G., Tomašechová J., Šoltys K., Glasa M., Kundu J.K. 2022. Weed Hosts Represent an Important Reservoir of Turnip Yellows Virus and a Possible Source of Virus Introduction into Oilseed Rape Crop. Viruses 14(11):2511.
Slavíková L., Ibrahim E., Alquicer G., Kumar J. 2022. Reakční směs pro amplifikaci fragmentů readthrough domény viru žloutenky vodnice pomocí PCR. Užitný vzor č. 36185 ze dne 28.06.2022.
Singh K., Slavíková L., Kumar J. Reakční směs pro kvantifikaci viru žloutenky vodnice v kulturních a nekulturních vzorcích pomocí qPCR. Užitný vzor č. 35269 ze dne 27.07.2021.
edikace: TM01000044
Slavíková L., Singh K., Kumar J. Reakční směs pro detekci viru žloutenky vodnice v nekulturních plevelných hostitelích pomocí RT-PCR. Užitný vzor č. 35270 ze dne 27.07.2021.
Dedikace: TM01000044