Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttps://www.microbes.cz/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 040
GenusAllorhizobium
Speciesvitis
Strain nameVK125/2G
Organism typebacteria
Author(Ophel and Kerr 1990) Mousavi et al. 2016
Form of storagedeep frozen  culture -90°C, freeze-dried culture
Form of supplyculture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byPánková
Isolated in (year)2010
Isolated fromgrapevine xylem liquid
Determined byPánková - Biolog, FAME analysis, SA test, Bacteriology department
Determined in (year)2010
DepositorPánková - deep freezer, Bacteriology department, CropResInsti
Deposited in (year)2010
Geographic originCzech Republic, Vrbovec
Pathogenicityvirulent on grapevine and tobacco leaves
Medium usedMPA medium, YDC medium
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions28°C
Picture
LiteraturePÁNKOVÁ I., KREJZAR V., KŮDELA, V.a ACKERMANN, P. (2011): Indukce mrazového poškození révy vinné INA+ bakteriemi ve spojitosti s následnou tumorogenezí vyvolanou bakteriemi rodu Agrobacterium. 12, vědecká příloha, s.247-251.
Remarkspicture - pathogenicity on tomato