Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttp://old.vurv.cz/mikroorganismy/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 040
GenusAllorhizobium
Speciesvitis
Strain nameVK125/2G
Organism typebacteria
Author(Ophel and Kerr 1990) Mousavi et al. 2016
Form of storagedeep frozen  culture -90°C, freeze-dried culture
Form of supplyculture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byPánková
Isolated in (year)2010
Isolated fromgrapevine xylem liquid
Geographic originCzech Republic, Vrbovec
Pathogenicityvirulent on grapevine and tobacco leaves
Medium usedMPA medium, YDC medium
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions28°C
Picture
LiteraturePÁNKOVÁ I., KREJZAR V., KŮDELA, V.a ACKERMANN, P. (2011): Indukce mrazového poškození révy vinné INA+ bakteriemi ve spojitosti s následnou tumorogenezí vyvolanou bakteriemi rodu Agrobacterium. 12, vědecká příloha, s.247-251.