Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttps://www.microbes.cz/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 101
GenusAllorhizobium
Speciesvitis
Strain nameAv3
Organism typeBacteria
Author(Ophel and Kerr 1990) Mousavi et al. 2016
Form of storagedeep frozen culture-90°C,freeze dried culture
Form of supplybacterial culture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byKrejzar
Isolated in (year)2013
Isolated fromgrapevine, variety Hibernal, crown gall
Determined byKrejzar Biolog GEN III
Determined in (year)2013
DepositorPánková -  deep freezer, Bacteriology department, CropResInsti
Deposited in (year)2013
Geographic originsouth Moravia, Lednice, Vinselekt Michlovský a.s.
Pathogenicitycrown gall grapevine
Medium usedMPA
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions28°C
Applicationspathogenicity test
Picture
LiteratureKREJZAR V., PÁNKOVÁ I. & KREJZAROVÁ R., 2018: Systemická infekce interspecifických genotypů révy původci bakteriální nádorovitosti na Jižní Moravě. S. 36. In: ŠEFROVÁ H. & ŠAFRÁNKOVÁ I. (eds): XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MENDELU v Brně, 5. – 6. září 2018, 140 s.