Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttp://old.vurv.cz/mikroorganismy/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 098
GenusAgrobacterium
Speciesradiobacter
Strain namerod38
Organism typeBacteria
Author(Beijerinck and van Delden 1902) Conn 1942 emend. Zhang et al. 2014
Form of storagedeep frozen culture -90°C,freeze dried culture
Form of supplyculture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byPánková
Isolated in (year)2012
Isolated fromrododendron INTARNO, stem canker
Geographic originCzech Republic
Pathogenicitycausal agent of crown gall disease
Medium usedsolid medium MPA
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions20-25°C
Applicationsgenetic engeneering for plant improvement
Picture
LiteratureKREJZAR V., PÁNKOVÁ I. & KREJZAROVÁ R., 2018: Systemická infekce interspecifických genotypů révy původci bakteriální nádorovitosti na Jižní Moravě. S. 36. In: ŠEFROVÁ H. & ŠAFRÁNKOVÁ I. (eds): XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MENDELU v Brně, 5. – 6. září 2018, 140 s.