Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttps://www.microbes.cz/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 098
GenusAgrobacterium
Speciesradiobacter
Strain namerod38
Organism typeBacteria
Author(Beijerinck and van Delden 1902) Conn 1942 emend. Zhang et al. 2014
Form of storagedeep frozen culture -90°C,freeze dried culture
Form of supplyculture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byPánková
Isolated in (year)2012
Isolated fromrododendron INTARNO, stem canker
Determined byPánková - FAME analysis, Biolog GEN III, SA, tomato - Bacteriology dep
Determined in (year)2012
DepositorPánková -  deep freezer, Bacteriology department, CropResInsti
Deposited in (year)2012
Geographic originCzech Republic
Pathogenicitycausal agent of crown gall disease
Medium usedsolid medium MPA
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions20-25°C
Applicationsgenetic engeneering for plant improvement
Picture
LiteratureKREJZAR V., PÁNKOVÁ I. & KREJZAROVÁ R., 2018: Systemická infekce interspecifických genotypů révy původci bakteriální nádorovitosti na Jižní Moravě. S. 36. In: ŠEFROVÁ H. & ŠAFRÁNKOVÁ I. (eds): XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MENDELU v Brně, 5. – 6. září 2018, 140 s.