Bacteria


CollectionSbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV-B)
 Dr. Iveta Pánková
Crop Research Institute
Drnovská 507, 161 06 Praha - Ruzyně
Czech Republic
E-mailpankovai@vurv.cz
Linkhttp://old.vurv.cz/mikroorganismy/bacteria.html#VURV%E2%80%93B

Strain numberVURV-B 034
GenusAgrobacterium
Speciesradiobacter
Strain nameDD2/2/10
Organism typebacteria
Author(Beijerinck and van Delden 1902) Conn 1942 emend. Zhang et al. 2014
Form of storagedeep frozen culture -90°C,freeze-dried culture
Form of supplyculture on solid medium
Restrictionsnone
Isolated byPánková
Isolated in (year)2010
Isolated fromgrapevine xylem liquid
Geographic originCzech Republic, Dolní Dunajovice
Pathogenicitynonvirulent strain on grapevine and tomato plants
Medium usedMPA, YDC medium
Growth conditionsaerobic
Light conditions+
Temperature conditions28°C
Applicationspathogenicity test
Picture
LiteraturePÁNKOVÁ I., KREJZAR V., KŮDELA, V.a ACKERMANN, P. (2011): Indukce mrazového poškození révy vinné INA+ bakteriemi ve spojitosti s následnou tumorogenezí vyvolanou bakteriemi rodu Agrobacterium. 12, vědecká příloha, s.247-251.