| VÚRV | PRO-BIO | VÚPP | ZVÚ | VÚPT | VÚPS |

Home


 Czech


 English
Pšenice
Žito, Ječmen, Oves
Čirok a prosa
Pohanka
Nové plodiny
Kontakt


Anna Michalová
VÚRV Praha
Drnovská 507
16106 Praha 6
Ruzyně

E-mail

 

 

Vítejte na stránce "Alternativní plodiny v České republice"


      Tyto stránky byly vytvořeny v rámci řešení projektu MZe ČR: "Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě" (QD0057)

Na tomto projektu spolupracují:

- Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně
- Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
- Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
- Výzkumný ústav potravinářský Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha
- PRO-BIO obchodní společnost s r.o.Staré Město pod Sněžníkem

      Stránky mají za cíl zpřístupnit a pravidelně aktualizovat všechny dostupné informace o alternativních plodinách zejména pro zdravou výživu. Mohou být zajímavé pro zájemce z nejrůznějších oborů (zemědělství včetně zemědělského výzkumu, potravinářství a zdravé výživy, zdravotnictví aj.).
      Iniciativa navazuje na činnost Evropského programu spolupráce pro genetické zdroje rostlin (ECP/GR), v rámci které vznikla pracovní a koordinační skupina pro maloobjemové a nedoceněné plodiny ("Minor Crops Network Coordinating Group"). Česká republika se stala koordinátorem za opomíjené drobnosemenné obilniny a pseudoobilniny v Evropě.

Prioritními druhy jsou zejména pohanka (Fagopyrum sp.) a proso (Panicum sp.)


Fagopyrum sp.

Panicum sp.
 

© Anna Michalová 2001
Designed by RaD